Compliment de les directives europees i LOPD

 

Les eines i recursos de G Suite compleixen les directrius europees i la legislació sobre protecció de dades:

"Estem orgullosos de complir amb normatives de diferents llocs del món i de diferents sectors d'activitat en què es tracta informació confidencial com, per exemple, la sanitat i l'educació. Pots utilitzar els nostres serveis amb la garantia que Google et proporciona les eines i les mesures de protecció que necessites per satisfer les teves requisits de compliment. "

Per a més informació amb el compliment de G Suite amb el compliment de les directives europees i la Llei orgànica de Protecció de Dades, pot accedir als següents recursos:

► Nou tractat Privacy Shield entre l'EU i els EUA (https://www.privacyshield.gov/welcome)

► Adhesió de Google Inc. al Privacy Shield entre l'EU i els EUA

► Compliment de les lleis internacionals (especial menció a les europees) de G Suite sobre diferents matèries (https://goo.gl/WzUnhU)

► Política de privadesa de Google (http://goo.gl/aGqLHR)

► Seguretat i privacitat per als administradors de G Suite (https://goo.gl/4iqv3Y)

► Ubicació dels centres de dades de Google (https://goo.gl/fWFKHq)

► Clàusules del Contracte Model de Google Apps (https://goo.gl/HIOH0l)

► Directiva 95/46 / CE del Parlament Europeu i del Consell, de 24 d'octubre de 1995, relativa a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades (http: // goo.gl/NY93dt)

 

 

Edició 4 (14/10/2016)

redactada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com

Ignacio Baixauli Quiles

ignacio.baixauli.rehabi-li-tar.com

Comments