Implantació de transparència municipal, participació ciutadana i open data

 

G Suite per a Ajuntaments

G Suite per a Ajuntaments és un conjunt d'eines per a la posada en marxa, de forma ràpida, senzilla i econòmica, del més ambiciós dels programes sobre transparència, participació ciutadana i OpenData. Les seves principals característiques són:

► Senzillesa d'ús i ràpid aprenentatge de totes les eines.

► Implantació immediata.

► Pla de formació i seguiment.

► Seguretat de la informació pública o privada, tant en relació a atacs interns com externs.

► Plenes garanties de manteniment i creixement.

► Orientació a la col·laboració, transparència, participació i open data.

 

Portal de transparència

G Suite per a Ajuntaments facilita enormement la publicació de continguts i el manteniment en línia d'aquests, perquè qualsevol actualització pugui ser consultada immediatament pels ciutadans.

nuvool.com compta amb eines pròpies per facilitar l'estructuració de la informació d'una forma ràpida, automàtica i senzilla.

La instal·lació de tot el sistema, en "el núvol", creació d'una web de Transparència, configuració d'usuaris, eines per OpenData i plataforma de participació ciutadana es fa en només un dia. Després de la instal·lació inicial, cal dotar de continguts a les pàgines del web de transparència i OpenData, així com crear les diferents àrees de participació ciutadana.

Un cop creat el portal de transparència, dotar-lo de contingut és molt ràpid en aquells apartats per als que ja tinguem informació. Llocs web de Google és una de les eines web de continguts més senzilla d'usar; no en va és la més utilitzada en educació i per a wikis de tota índole.

La participació dels ciutadans en fòrums, es pot fer des del primer dia: només cal crear un grup de participació i convidar els ciutadans a participar en ell. Aquesta tasca no costa més de cinc minuts per grup de debat.

Disposem d'eines de traducció personalitzada amb correctors personalitzables des valencià o castellà a qualsevol altre idioma, configurant quines pàgines volem traduir i a quin idioma, dins de la mateixa web o creant una altra web paral·lela a un segon idioma.

Amb la nostra eina única de creació de portal de transparència, no cal preocupar-se de crear les seccions de la web. La nostra eina, per si sola, crea totes les seccions recomanades per Transparency Internacional Espanya. A partir d'aquest moment, tot és qüestió de seguir un senzill guió per completar els continguts.

Qualsevol document que decideixin fer públic, podran fer-ho directament amb la funció "Publicar en Web" que ja li assigna una URL, o bé poden també integrar al portal de transparència.

El portal de transparència té una versió adaptada a per a mòbils, pel que és consultable des de qualsevol lloc i dispositiu.

En el següent enllaç es mostra un portal prototip:

http://transparenciamunicipal.nuvool.com/

 

Participació dels ciutadans

Qualsevol sistema de participació ciutadana consta de diferents fases que nosaltres fem senzilles i fàcils d'usar per a vostès i els ciutadans.

► Des de la pàgina web, un document públic o les xarxes socials, es dóna a conèixer el tema per al qual requerim la participació ciutadana.

► Amb Google Sites, la creació d'un site i la integració dels diferents elements de participació es fan d'una forma ràpida i senzilla.

► Mitjançant un formulari, carpeta d'arxius en el núvol o ambdues coses simultàniament, es reben les diferents propostes.

► Es publiquen les diferents propostes en el site.

► S'obre un fòrum de debat general i un per cada proposta. S'integren aquests debats en el site i es convida a participar als ciutadans.

► Es pot crear fàcilment un sistema de votació ciutadana, a partir d'un cens per adreça de correu electrònic. Si la votació es fa per paperetes, el recompte i immediata publicació de resultats es pot fer de forma molt senzilla en el site.

 

Associacions i mancomunitats de municipis

Gràcies a Google Apps, podem estendre qualsevol aplicació a altres òrgans municipals o associacions amb menys recursos, perquè no hagin d'invertir en alguna cosa que el seu ajuntament pot proporcionar de forma gratuïta.

Qualsevol associació podria gaudir de les mateixes eines que el seu ajuntament sense més cost que el dels usuaris que fos necessari crear per a cadascuna d'elles, normalment no més d'un usuari per associació.

Google Apps disposa d'un sistema d'agrupació de dominis que permeten tècnicament gestionar recursos comuns o independitzar altres a voluntat, facilitant la gestió i administració de recursos informàtics.

 

Open Data

Els sistemes de dades obertes es poden implementar de diferents formes amb nuvool.com per a Ajuntaments:

► Publicant documents tipus full de càlcul de manera oberta.

► Publicant dades estàtics o dinàmics en taules de contingut dins del Portal de Transparència o qualsevol altra web.

► Mitjançant la creació d'un servei web que lliuri dades en JSON i / o XML

 

Estalvi de costos

La implantació de totes les eines descrites té un cost baix. No requereix la compra, instal·lació i manteniment de programari, ja que es tracta d'aplicacions en el núvol, disponibles des de qualsevol lloc. Tampoc és necessari un servidor o servidors propis ni cap altre dispositiu específic. A més, el cost és proporcional al nombre d'usuaris, per la qual cosa permet una implantació progressiva sense una inversió inicial.

 

 

Edició 1 (2016.06.17)

redactada per

Ignacio Baixauli Quiles

ignacio.baixauli.rehabi-li-tar.com

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com

Comments