Implantació de G Suite en una estructura corporativa

 

1 ALTA DE G SUITE I VINCULACIÓ A UN DOMINI CORPORATIU

G Suite (abans Google Apps for Work) és una plataforma de cloud computing fàcilment adaptable a les dimensions i estructura de qualsevol organització empresarial, administrativa, docent o col·laborativa. La seua flexibilitat permet una implantació progressiva, d'acord amb el ritme i terminis escollits pel client.

Es proposen les següents fases:

 

Alta en G Suite i gestió del domini

Alta en G Suite i vinculació a un domini de nova creació o propietat del client.

 

Personalització de G Suite

Incorporació de la imatge corporativa a la plataforma.

Personalització de les url d'accés als diferents serveis.

 

Configuració de G Suite

Configuració de directrius inicials de seguretat.

Configuració inicial d'aplicacions i dispositius.

Assignació i gestió inicial de privilegis d'administració.

 

Creació d'usuaris i grups

Creació de 25 usuaris.

Creació de deu grups d'usuaris.

 

Redireccionament del correu

Redireccionament del correu del client a G Suite.

 

Terminis i cost previst

Les tasques descrites es faran durant mitja jornada laboral en la seu del client i no afectaran el normal funcionament de l'activitat. Una vegada acabades, la plataforma de cloud computing estarà completament instal·lada, amb tots els seus serveis disponibles i en funcionament, a falta de la formació mínima requerida.

El cost econòmic previst total per a aquesta implantació és de 400 € més IVA.

Aquest preu no inclou el cost de la llicència d'ús de G Suite, el qual és de 4 euros mensuals per cada usuari actiu, amb una bonificació del 20% durant el primer any. En qualsevol moment, el client podrà afegir o eliminar usuaris i només pagarà per cada usuari actiu. No existeix compromís de permanència, de manera que el client podrà donar de baixa completament el servei en qualsevol moment sense cost.

Aquesta quota de 4 euros inclou 30 Gb d'emmagatzematge online. També existeix una tarifa de 8 euros mensuals i per usuari, la qual inclou emmagatzematge il·limitat (1TB per usuari si hi han menys de 5 usuaris) i Google Vault para eDiscovery, entre d'altres funcionalitats suplementàries.

 

2 PRESENTACIÓ GENERAL ALS USUARIS DE G SUITE

Presentació de la plataforma de cloud computing i visió general de les seues ferramentes i possibilitats.

Es farà una única sessió d'una hora aproximadament, sense cost econòmic.

 

3 FORMACIÓ PROGRESSIVA EN LES FERRAMENTES DE G SUITE

Les necessitats del client determinaran el ritme i seqüència en la formació en els diferents mòduls de G Suite, els quals podran ser programats en els següents actes formatius independents:

- Administració de G Suite.

- Gmail: correu electrònic.

- Calendar: agenda i esdeveniments.

- Drive: arxiu de documentació.

- Docs: processador de textos.

- Spreadsheets: fulls de càlcul, gestió de dades i taules dinàmiques.

- Forms: formularis i enquestes.

- Hangout: videoconferència i emissions en directe participatives.

- Groups: participació i debat.

- My Maps: informació geolocalitzada.

- Slides: presentacions.

- Sites: creació i gestió de webs públiques o restringides.

- Google+: xarxa participativa i de relació.

- Fusion Tables: manipulació i combinació de dades.

- Elaboració de protocols d'intercanvi d'informació.

- Vault: auditories i protecció de la informació.

- Administració de dispositius mòbils i fixos corporatius.

- Marketplace: incorporació d'aplicacions de tercers.

- Scripts: programació de funcionalitats específiques.

Cada acte formatiu tindrà una duració de tres hores i es planificarà en una o diverses edicions adaptades al nivell dels usuaris en cada moment.

El cost econòmic de cada acte formatiu és de 300 € més IVA.

 

4 INTEGRACIÓ DE G SUITE EN L'ESTRUCTURA CORPORATIVA

La integració de cada procés o servei corporatiu en G Suite ha de seguir les següents fases:

- Anàlisi del procés o servei.

- Valoració econòmica de la seua integració i dels seus terminis.

- Desenvolupament.

- Implantació del servei.

- Formació.

 

 

Edició 2 (04/10/2016)

Redactada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com

Ignacio Baixauli Quiles

ignacio.baixauli.rehabi-li-tar.com

Comments